ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 

Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Κοζάνης

 

Τα απορρίμματα συγκεντρώνονται από τους δήμους στους 10 Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων σε Κοζάνη, Αμύνταιο, Βόϊο, Γρεβενά, Δεσκάτη, Εορδαία, Καστοριά, Σέρβια, Σιάτιστα και Φλώρινα και από εκεί μεταφορτώνονται και μεταφέρονται με ειδικούς συρμούς μεταφοράς απορριμμάτων στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων ΜΕΑ.

 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

 

 

Στη ΜΕΑ εκφορτώνονται στη Μονάδα Υποδοχής, όπου το αυτόματο σύστημα γερανογέφυρας με αρπάγη τροφοδοτεί το κινούμενο δάπεδο και τα απορρίμματα, μετά την απομάκρυνση των ογκωδών, οδηγούνται στη Μονάδα Μηχανικής Διαλογής.

 

 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ

 

Εδώ γίνεται ο διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων προϊόντων, από το οργανικό υλικό που θα οδηγηθεί για κομποστοποίηση και το άχρηστο υπόλειμμα  που θα καταλήξει για ταφή στο ΧΥΤΥ, με τη χρήση ενός περιστροφικού και ενός δονητικού κόσκινου.

 

 

 

Για τον περαιτέρω διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών, τα απορρίμματα περνάνε από οπτικούς και βαλλιστικούς διαχωριστές, με τη βοήθεια των οποίων ανακτώνται ρεύματα χαρτιού, πλαστικού φίλμ και σκληρών πλαστικών συσκευασιών, ενώ στο τέλος της σειράς οι μαγνήτες ανακτούν σιδηρούχα σώματα και οι αλουμινοδιαχωριστές κουτάκια αλουμινίου.

 

 

 

Όλα τα ανακτημένα υλικά καταλήγουν στις καμπίνες ποιοτικού ελέγχου, όπου αφαιρούνται τυχόν προσμίξεις, και στη συνέχεια δεματοποιούνται για την ευκολότερη διάθεσή τους.
 

 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

 

Το οργανικό κλάσμα οδηγείται στη Μονάδα Κομποστοποίησης για βιολογική επεξεργασία σε κλειστούς, οριζόντιους βιοαντιδραστήρες, όπου παραμένει για τουλάχιστον 2 εβδομάδες σε ένα ελεγχόμενο  περιβάλλον θερμοκρασίας και υγρασίας. Με τη μέθοδο αυτή προκύπτει ένα υγιεινοποιημένο και σταθεροποιημένο οργανικό υλικό.

 

 

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤ

 

 

Το υλικό αυτό εκφορώνεται στο Στέγαστρο Ωρίμανσης με τη χρήση φορτωτή και διαστρώνεται σε τραπεζοειδείς σωρούς όπου παραμένει για κατάλληλο διάστημα και αναδεύεται  όταν οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας το απαιτούν.


 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ - ΡΑΦΙΝΑΡΙΑ

 

 

Το σταθεροποιημένο προϊόν οδηγείται τελικά στη Μονάδα Εξευγενισμού - Ραφιναρία, όπου διαχωρίζεται το ώριμο, πλέον, compost από τις διάφορες προσμίξεις (σκληρά πλαστικά, χαλίκι, αδρανή, film πλαστικών, γυαλί), τα οποία συλλέγονται και οδηγούνται προς τελική διάθεση στο ΧΥΤΥ ως άχρηστα προϊόντα. Το παραγόμενο Compost θεωρείται πλέον πλήρως εξευγενισμένο και κατάλληλο προς τελική διάθεση.
 

 

ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΥ

 

 

Τα υπολείμματα της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων οδηγούνται στον παρακείμενο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, ο οποίος είναι πλήρως στεγανοποιημένος και διαθέτει δίκτυο συλλογής των στραγγισμάτων καθώς και δίκτυο συλλογής του εκλυόμενου βιαερίου.

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ

 

 

Η σκόνη και οι οσμές απάγονται από όλους τους κλειστούς χώρους επεξεργασίας των απορριμμάτων και υφίστανται επεξεργασία σε κεντρικά συστήματα αποκονίωσης και  απόσμησης, με στόχο την μείωση των εκπομπών σε χαμηλά επίπεδα, ώστε το προσωπικό να εργάζεται άνετα, με ασφάλεια και χωρίς κίνδυνο για την υγεία του. Παράλληλα, αποφεύγεται η έκλυση σκόνης και οσμών εκτός των κτιρίων.

 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

 

Το σύνολο των παραγόμενων Υγρών Αποβλήτων της εγκατάστασης οδηγείται σε ειδική Μονάδα Επεξεργασίας. Τα υγρά απόβλητα τροφοδοτούν τους βιοαντιδραστήρες βιολογικής επεξεργασίας, και στη συνέχεια υφίστανται φυσικοχημική επεξεργασία στη Μονάδα Αντίστροφης Όσμωσης,  με σκοπό την ανάκτηση νερού, κατάλληλου για τις βιομηχανικές χρήσεις στο έργο και τις ανάγκες άρδευσης των χώρων πρασίνου.
 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ SCADA

 

 

Για τον έλεγχο του εξοπλισμού της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, αλλά και τη σύνδεση των δεδομένων των 10 ΣΜΑ έχει εγκατασταθεί πλήρες σύστημα αυτοματισμού, ώστε ολόκληρη η μονάδα να μπορεί να λειτουργεί αυτόματα.
 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

 

Η μονάδα τέλος, συμπληρώνεται από βοηθητικές εγκαταστάσεις, όπως το κτίριο διοίκησης, όπου στεγάζονται το εργαστήριο-χημείο, το ιατρείο, η αίθουσα εκδηλώσεων και τα γραφεία της διοίκησης, πρατήριο καυσίμων, πλυντήριο οχημάτων, συνεργείο, πυρσό καύσης, δεξαμενές πυρόσβεσης.