Η WWF επισκέφθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2018 τη ΜΕΑ στο πλαίσιο του προγράμματος “Just Transition in Eastern and Southern Europe” στο οποίο συμμετέχουν τέσσερα γραφεία του WWF Γερμανίας, Βουλγαρίας, Πολωνίας και Ελλάδας. Οι εκπρόσωποι προέρχονταν από περιοχές που εξαρτώνται από το κάρβουνο/λιγνίτη, στελέχη περιφερειακής αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους εργατικών σωματείων από τον εξορυκτικό κλάδο και από τον κλάδο παραγωγής ενέργειας και ερευνητές.

Η ξενάγηση άφησε στις ξένες αντιπροσωπίες τις καλύτερες των εντυπώσεων, όπως μας είπε ο συντονιστής του προγράμματος, κ. Σταύρος Μαυρογένης. «Είχαμε την ευκαιρία γνωρίσουμε από κοντά και με ολοκληρωμένο τρόπο την διαδικασία μηχανικής επεξεργασίας των απορριμμάτων και με την συζήτηση που ακολούθησε να καλυφθούν σε μεγάλο βαθμό οι απορίες των συμμετεχόντων. Πιστεύουμε ότι η δραστηριότητα που διατηρείτε με επιτυχημένο τρόπο εντάσσεται στο πνεύμα της δίκαιης μετάβασης που υποστηρίζουμε μακριά από το μοντέλο της μονοκαλλιέργειας του λιγνίτη. Αυτό αποκόμισαν ως κυριότερο συμπέρασμα οι ξένες αποστολές οι οποίες αναχώρησαν για τις πατρίδες με τις καλύτερες των εντυπώσεων.»